Habarlar

 • Hack squat maşyny nädip ulanmaly

  Hack squat maşyny nädip ulanmaly

  “Machine Hack Squat”, aýaklaryň myşsalaryny işlemek üçin ulanylýan “Deep Squat” -yň dürli görnüşidir.Hususan-da, çuňňur çukur kwadratlary, hamstringsleri, ýelimleri we göleleri nyşana alýar.Çuňňur çukuryň üýtgemegi türgenleşik işiňizde gaty möhümdir, şonuň üçin dogry tapmak möhümdir ...
  Koprak oka
 • Sport zaly taslamasy

  Sport zaly taslamasy

  Tolgundyryjy habar!Toparymyz iň täze maşk enjamlary taslamamyzy gurnamagy tamamlady.Islendik sport zalyna ýa-da bedenterbiýe merkezine laýyk gelýän iň häzirki zaman enjamlaryny hödürlemek bilen buýsanýarys.Bäsleşige taýýarlyk görýärsiňizmi ýa-da diňe bir görnüşde galmaga synanyşýarsyňyzmy, hemme zady aldyk ...
  Koprak oka
 • Üç stansiýa köp sport zaly HPA403

  Üç stansiýa köp sport zaly HPA403

  “SUNSFORCE” üç stansiýa köp sport zaly, köp stansiýaly sport zallarynda bazar lideridir.Bu ykjam, ynkylap dizaýny, bir wagtyň özünde üç ulanyja umumy beden tälimini berýär.Üç stansiýa köp sport zaly, y bilen ösmek üçin dürli modully goşundylar bilen aksesuarlaşdyrylýar ...
  Koprak oka
 • Tigir sürmek maşynynyň fitnes ýörelgeleri

  Tigir sürmek maşynynyň fitnes ýörelgeleri

  Tigir sürmek maşyny, küreklemek hereketlerini simulasiýa edýän sport enjamlarynyň bir görnüşidir.Onuň fitnes ýörelgeleri aşakdaky nokatlary öz içine alýar: 1. Kardiopulmoner funksiýany öwretmek: Awtoulagda maşk etmek maşklary kardiopulmoner işini netijeli gowulaşdyryp, ýüregiň ýük göterijiligini ýokarlandyryp biler.High-i ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/28