CMC580-T ýörelgesi 21.5 ″ Duýgur ekran sport zaly täjirçilik derejesi

Gysga düşündiriş:

Pyýada ýörelgesi ylgamak ýaly täze zat däl.Pyýada ýörelgesimiz has güýçli bolmaly, şonuň üçin has berk umumy gurluşa eýe.Her kimiň pikiri we zerurlygy üçin ylgawy has amatly ediň.
Üçburçlugyň geometriýada iň durnukly şekil bolandygy hemmelere mälimdir.Söwda ýörelgesiniň dizaýny munuň bilen ylhamlanýar, durnuklylygy we näbelliligi sebäpli, çäksiz mümkinçilikler bar we fitnes önümleriniň iň möhümi çäksiz mümkinçiliklerdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

1.Komfort dizaýny
Artykmaç ylgaw desgasy
580 × 1600mm ylgaw meýdany

CMC580 (1)

Amatly ylgaw beýikligi
Işleýän platformanyň işleýiş beýikligi adaty işleýän platformadan 30 ~ 40mm pesdir

CMC580 (2)

Ergonomiki tutawaç
Iki gezek sanjym edilen TPR materialy, el degirmek üçin ýumşak

1.KOMFORT DIZAYN-3

Üçburç sütün
Gurluş işleýän wagtynda has durnuklydyr
Giriş gapdal paneli
Gapdal zolaklar içerki egilmek bilen bezelendir.Aýak durmak has aňsat, Bedeniňizi deňagramly, has ygtybarly saklaň
Smoothuwaş ylgamak
ulanyjylara ýokary we çeýe iş tejribesini getiriň

CMC580T01

2. öndürijilik
Tizlik
Iň çalt tizlik 24 km / sag ýetip biler, tekiz, yzygiderli, Tebigy maşk tejribesini üpjün ediň
Perokary öndürijilikli motor
Smoothumşak, yzygiderli we tebigy türgenleşik tejribesi üçin iň ýokary tizligi 24km / sag bolan 3.0 kWt takyk hereketlendiriji.
Tehniki hyzmat mugt işlemek
Işleýän guşak bilen hyzmat etmezden dizaýn, çalgy gerek däl
HD akylly ekran
1080P 21.5 dýuým ekran, gyzgyn aýna, ýokary güýç, ýokary garşylyk, uly ekran size şol ýerde bolmak duýgusyny getirýär

CMC580T06 CMC580T05 CMC580T04

Spesifikasiýa:

Konsol görnüşi: 21.5 ”Duýgur ekran
Tizlik / ýapgyt: 0-24 KM / H / 0-15% awtomatik ýapgyt
Sürüji ulgamy: 4,5 HP MAX sürüjisi bolan 3.0 KW AC motor
Işleýän ýer: 580 × 1600mm
Embygnalan ululygy: 2220 × 910 × 1600mm
Arassa agramy: 240 kg
Ulanyjynyň iň ýokary agramy: 180 kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler