CPB306 Glýut giňeltme täjirçilik fitnes enjamlary Bodibilding enjamy

Gysga düşündiriş:

“Sunsforce CPB 306 Glute” uzaldyjy hlps ýelimli myşsalary döredýär. Üýtgeşik goşa saklaýjy dizaýn, suwuňyzy we esbaplaryňyzy eliňizde saklaň.Uly esasy platforma durnuklylygy üpjün edýär we dürli hereketlere mümkinçilik berýär.Düzülip bilinýän garyn goldaw rulony, dogry maşk ýagdaýyny we minimal saklanmagyny üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Adaty agram ýygyndysy: 71kg / 156 litr
Goşmaça agram ýygyndysy: 95kg / 210 litr
Embygnalan ölçegi: 1290 * 1080 * 1590mm
Arassa agramy: 140kg

Aýratynlyklary:

8

R HDR tutawaçlary

Örän ululykdaky HDR amatly we uzak wagtlap ulanmak üçin gysgyçlar ýasady

5

● Nemes dizaýnynyň iň ýokary galkany

Nemes ýokary berkligi we täsiri bilen bir ok tehnologiýasy bilen öndürilen ABS ýokary galkany.

9

Oph Bezeg

Iň ýokary rahatlyk we çydamlylyk üçin premium PU bilen ýokary hilli polimer köpük bilen örtmek.
Ergonomiki ajaýyp dizaýn, tekiz gyrasy we özüne çekiji görnüşi

6

● 20mm ýol görkeziji çybyk

20 mm diametrli ýol görkeziji hasany ulanmak, durnuklylygy we uzak wagtlap ulanmagy üpjün edýär

dfsfds

● Takyk işlenen kasna

Adaty kasna bilen deňeşdirilende, tigirimize başga bir işlenip taýýarlanylýar.Şeýlelik bilen kasamyz has gowy öndürijilige we çydamlylyga we has ýumşak hereket ýoluna eýe.

cpb101 (4)

● Kabel

Ulanylan 6 mm diametrli simli konfigurasiýa kabelleri, 1000 kg-dan gowrak dartyş güýji, sikl öndürijiligini barlamakda 100,000 gezek.

4

● Esasy çarçuwa

3mm Premium uglerod polat çarçuwasy daşky gurşawa arassa boýag. Şahsy durmuşy we howpsuzlygy üpjün edýär. Polat çarçuwaly gurluş ýygnamagy aňsatlaşdyrýar.Bejermek we çalyşmak gaty amatly bolýar.

● Uly platforma durnuklylygy üpjün edýär we dürli hereketlere mümkinçilik berýär
Abdom Düzülip bilýän garyn goldaw rulony dogry maşk ýagdaýyny we minimal arkaýynlygy üpjün edýär
● Egrilik hereketi doly gluteal türgenleşigi höweslendirýär
Small Kiçijik agramyň artmagy üçin artýan düzediş
Hand Uly tutawaç durnuklylygy we goldawy gowulandyrýar
● Üýtgeşik mikro sazlap bolýan pivot nokady dürli ulanyjylar üçin takyk ýerleşişi hödürleýär
● Ergonomiki ajaýyp dizaýn, tekiz gyrasy we özüne çekiji görnüşi
Safety Howpsuzlyk üçin hünärli durnukly aýaklar bilen enjamlaşdyrylan
● Ergonomiki ajaýyp dizaýn, tekiz gyrasy we özüne çekiji görnüşi
● Iň ýokary rulman we kasna güýç, çydamlylyk, tekiz we sessizligi üpjün edýär
Easy Easyeňil gaplamak we daşamak üçin aýratyn gurluş dizaýny


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler