Öý ulanylyşy

 • MTH4.0L Treadmill motorly elektrik öý ulanyş enjamy

  MTH4.0L Treadmill motorly elektrik öý ulanyş enjamy

  Öýde pyýada ýörelgeleri we maşgala görnüşindäki ýapyk sport zaly ulanylýar.Esasy aýratynlygy aşakdakylardyr.
  1. Kämil görüş
  2. Bejergisiz
  3. embygnamakdan doly
  4. Owadan we akylly
  5. Easyeňil daşamak we saklamak.
  6. Patentlenen şok siňdiriji dizaýn.
  7. Siziň rahatlygyňyz we amatlylygyňyz üçin döredildi
  8. Her islege we zerurlyga laýyk interfeýsler
 • Öýde ulanmak üçin bukulýan maşyn üçin MTK501L pyýada enjamy

  Öýde ulanmak üçin bukulýan maşyn üçin MTK501L pyýada enjamy

  Öýde pyýada ýörelgeleri we maşgala görnüşindäki ýapyk sport zaly ulanylýar.Esasy aýratynlygy aşakdakylardyr.
  1. Kämil görüş
  2. Bejergisiz
  3. embygnamakdan doly
  4. Owadan we akylly
  5. Easyeňil daşamak we saklamak.
  6. Patentlenen şok siňdiriji dizaýn.
  7. Siziň rahatlygyňyz we amatlylygyňyz üçin döredildi
  8. Her islege we zerurlyga laýyk interfeýsler
 • PV3700 Wibrasiýa plastinka fitnes enjamlary tutuş platforma fitnes güýji

  PV3700 Wibrasiýa plastinka fitnes enjamlary tutuş platforma fitnes güýji

  Professional fitnes institutlary bilen bilelikde abraýly we ylmy okuw ulgamyny gurýarys we hünärmen we höwesjeň ulanyjylary dürli çözgütler bilen üpjün edýäris.G-PATE iň az okuw wagtynyň içinde iň ýokary okuw effektlerini döredip biler we wagt, giňişlik we okuw meýilnamasy arasyndaky gapma-garşylyklary ajaýyp çözüp biler.Mugt bedenim düşünjesi bilen G-PLATE dürli ýaşdaky dürli toparlaryň islegini kanagatlandyrýar we okuw meýilnamasyny netijeli we amatly ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.