MTH

 • MTH4.0L Treadmill motorly elektrik öý ulanyş enjamy

  MTH4.0L Treadmill motorly elektrik öý ulanyş enjamy

  Öýde pyýada ýörelgeleri we maşgala görnüşindäki ýapyk sport zaly ulanylýar.Esasy aýratynlygy aşakdakylardyr.
  1. Kämil görüş
  2. Bejergisiz
  3. embygnamakdan doly
  4. Owadan we akylly
  5. Easyeňil daşamak we saklamak.
  6. Patentlenen şok siňdiriji dizaýn.
  7. Siziň rahatlygyňyz we amatlylygyňyz üçin döredildi
  8. Her islege we zerurlyga laýyk interfeýsler