PE

 • PE101 sandyk basyşy ýokary hilli sport enjamlary

  PE101 sandyk basyşy ýokary hilli sport enjamlary

  “Sunsforce PE101 Chest Press” güýçli we amatly maşk öndürijiligini üpjün edýär.Düzülip bilinýän nokatlar we oturgyçlar bilen bu enjam, ýokarky bedeniň esasy myşsa toparlaryny ýönekeý usulda gurmak we tonlamak üçin amatlydyr.Ergonomika dizaýny, türgenleşik wagtynda ýakymly tejribe berýär.
 • PE102 egin metbugat hünär täjirçilik sport enjamlary

  PE102 egin metbugat hünär täjirçilik sport enjamlary

  Oturan egin metbugat enjamy esasan deltoidleri, obli, döş myşsalaryny, gollary we trisepleri maşk etmek üçin ulanylýar.Bu myşsalar köplenç dambbelller we barbell itekleri bilen maşk edilip bilner, ýöne täze başlanlar üçin dambbell we barbell türgenleşigi mugt maşklar we özleşdirmek aňsat däl.Oturylan egin itekleýjileriň kömegi bilen maşk etmek ýönekeý, özleşdirmek aňsat we göwresini durnuklaşdyrmak üçin köp güýç talap etmeýär, şonuň üçin myşsalaryň gyjyndyrylmagyna has köp üns berip, nädogry duruş sebäpli dörän myşsalaryň zeperlenmeginiň öňüni alyp bilersiňiz.
 • PE104 Fitnes güýç enjamlary enjamyny çekiň

  PE104 Fitnes güýç enjamlary enjamyny çekiň

  Esasan latissimus dorsini maşk edýän we deltoid we biceps maşklaryna kömek edýän ýörite önüm.Türgenleşdiriji aýak ýassygynyň degişli agramyny we beýikligini saýlansoň, tutawaçlary çekip, arka, eginler we gollar netijeli ulanylyp bilner.
 • PE105 Dip / Çin kömekçisi Iň ýokary hilli gyzgyn satuw fitnes enjamlary

  PE105 Dip / Çin kömekçisi Iň ýokary hilli gyzgyn satuw fitnes enjamlary

  “Latissimus dorsi”, “triceps” bilen meşgullanmak we “biceps”, “deltoids” we “serratus” öň goşa funksiýaly önümleri ýerine ýetirmekde kömek etmek.Türgenleşdiriji degişli agramy saýlandan soň, çekiş ýa-da paralel gollaryň çeýelmegi we uzalmagy arkaly arka we ýokarky el myşsalaryny netijeli maşk edip biler.
123456Indiki>>> Sahypa 1/7