Önümler

 • CMC580-T ýörelgesi 21.5 ″ Duýgur ekran sport zaly täjirçilik derejesi

  CMC580-T ýörelgesi 21.5 ″ Duýgur ekran sport zaly täjirçilik derejesi

  Pyýada ýörelgesi ylgamak ýaly täze zat däl.Pyýada ýörelgesimiz has güýçli bolmaly, şonuň üçin has berk umumy gurluşa eýe.Her kimiň pikiri we zerurlygy üçin ylgawy has amatly ediň.
  Üçburçlugyň geometriýada iň durnukly şekil bolandygy hemmelere mälimdir.Söwda ýörelgesiniň dizaýny munuň bilen ylhamlanýar, durnuklylygy we näbelliligi sebäpli, çäksiz mümkinçilikler bar we fitnes önümleriniň iň möhümi çäksiz mümkinçiliklerdir.
 • CMC580 Treadmill Led Ekran sport zaly işleýän “Fintess” söwda enjamlary

  CMC580 Treadmill Led Ekran sport zaly işleýän “Fintess” söwda enjamlary

  Profesional täjirçilik sport zaly enjamlary
  Pyýada ýörelgesi ylgamak ýaly täze zat däl.Pyýada ýörelgesimiz has güýçli bolmaly, şonuň üçin has berk umumy gurluşa eýe.Her kimiň pikiri we zerurlygy üçin ylgawy has amatly ediň.
  Üçburçlugyň geometriýada iň durnukly şekil bolandygy hemmelere mälimdir.Söwda ýörelgesiniň dizaýny munuň bilen ylhamlanýar, durnuklylygy we näbelliligi sebäpli, çäksiz mümkinçilikler bar we fitnes önümleriniň iň möhümi çäksiz mümkinçiliklerdir.
 • CLC550-T basgançakly hünärmen sport zalyna çykmak üçin maşyn

  CLC550-T basgançakly hünärmen sport zalyna çykmak üçin maşyn

  AI3 StairTrainer özboluşly dizaýnymyzdan alnan we dowamly täzelik we kämilleşdiriş kardio önüm liniýasyndaky alpinistiň dünýädäki fitnes desgalarynda ygtybarly enjamlara öwrülmegini üpjün etdi.Movementuwaş hereket, uly basgançaklar we köp tizlikli opsiýalar ony maşkçylar üçin özüne çekiji we kynlaşdyrýar
  Deňi-taýy bolmadyk howpsuzlygy we berkligi bilen basgançak maşyn HITT hereketiniň merkezidir.Dynç almagyň wagty gelende, enjamy diňe iki aýagyny pedallara goýup durup bolýar.Çylşyrymly dizaýn aýratynlyklarynyň bir topary, her türgenleşigi öňküsinden has amatly we tehniki hyzmaty has aňsat we çaltlaşdyrýar.
 • CLC550 StairTrainer HITT tälim maşynyna çykmak

  CLC550 StairTrainer HITT tälim maşynyna çykmak

  Profesional täjirçilik sport enjamlary
  AI3 StairTrainer özboluşly dizaýnymyzdan alnan we dowamly täzelik we kämilleşdiriş kardio önüm liniýasyndaky alpinistiň dünýädäki fitnes desgalarynda ygtybarly enjamlara öwrülmegini üpjün etdi.Movementuwaş hereket, uly basgançaklar we köp tizlikli opsiýalar ony maşkçylar üçin özüne çekiji we kynlaşdyrýar
  Deňi-taýy bolmadyk howpsuzlygy we berkligi bilen basgançak maşyn HITT hereketiniň merkezidir.Dynç almagyň wagty gelende, enjamy diňe iki aýagyny pedallara goýup durup bolýar.Çylşyrymly dizaýn aýratynlyklarynyň bir topary, her türgenleşigi öňküsinden has amatly we tehniki hyzmaty has aňsat we çaltlaşdyrýar.
123456Indiki>>> Page 26/26