Ylmy barlaglar

Gözleg we gözleg topary

Ylmy-barlag merkezinde elektronika, tehnika, gurluşyk, awtomatlaşdyryş dolandyryş programma üpjünçiligi we ş.m. öz içine alýan 35 işgär bar, baý bilim we gözleg tejribesi bolan bu hünärmenler kompaniýanyň tehnologiki innowasiýa işleriniň diregi boldy.Ilki bilen innowasiýa syýasatyna, çalt jogap bermek, jikme-jikliklere üns bermek we pudakda TOP hil taýdan fitnes önümlerini ösdürmek üçin baha gözlemek.

RD (6)
RD (1)

23 daşky görnüş patentini we 23 peýdaly model patentini aldyk.Anotherene 6 oýlap tapyş patenti barlagda.

RD (7)

Gözleg we barlag laboratoriýasy

Laboratoriýamyz köp sanly ösen synag maşynlary we hünärmen synag inersenerleri bilen enjamlaşdyrylan 2008-nji ýylyň awgust aýynda döredildi.Laboratoriýanyň esasy işi çig maly, bölekleri, täze döredilen önümleri we tutuş önümi barlamakdyr.Laboratoriýa 3 synag otagyna bölünýär: elektrik we ROHS synag otagy, material mehaniki synag otagy (çydamlylygy, ätiýaçlyk şaýlary we ýük synagy) we önümleriň synag otagy.
Laboratoriýamyzda TUV, PONY, INTERTEK we QTC bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk bar.Pyýada ýörelgelerimiziň we yrgyldy plitalarymyzyň köpüsi CE, GS we ETL şahadatnamalaryndan geçdi.

RD (4)
RD (1)
RD (3)
RD (2)