-Arym täjirçilik ulanylyşy

 • HPA101 skameýkaly metbugat

  HPA101 skameýkaly metbugat

  “Sunsforce Light Commerical Series HPA101 Bench Press”, öz otagyňyzyň rahatlygynda hemmetaraplaýyn güýç döretmek üçin zerur bolan köpugurlylygy üpjün edýär.Düzülip bilinýän beýiklikler ýedi aýakly barbelllere gabat gelmek üçin düzülendir (goşulmaýar) we ramkaňyza we göteriş stiliňize laýyk üýtgedilip bilner.Düzülip bilinýän ýaraglar, türgenleşik wagtynda zerur howpsuzlygy we goldawy üpjün edýär, öýüň rahatlygyndan türgenleşmegi ýönekeý we ygtybarly edýär.
 • HPA104 FID skameýkasy

  HPA104 FID skameýkasy

  “Sunsforce Light” täjirçilik seriýasy HPA104 FID skameykasy bazardaky öňdebaryjy FID (tekiz / ýapgyt / peselmek) skameýkasydyr.Garaj sport zalyňyzy amatlylygy, köptaraplylygy we rahatlygy birleşdirýän agyr oturgyç bilen indiki derejä çykaryň.Öý we ýeňil täjirçilik maksatly ulanmak üçin amatly bu oturgyç, islendik türgenleşik üçin ajaýyp.
 • HPA104JX PEC / UÇUŞ GÖRNÜŞI

  HPA104JX PEC / UÇUŞ GÖRNÜŞI

  “Sunsforce” ýeňil täjirçilik seriýasy HPA104JX PEC / FLY ATTACHMENT HPA104 FID skameýkasynda ulanylýan goşundy.
  Iň soňky pektoral izolýasiýa guraly, "Bu garnitura döşüňize we deltoidleriňize ululyk we şekil goşmak kepillendirilýär" Diňe şu wagta çenli öndürilen iň oňat uçuş maşynlarynyň biri.Tapawudyny we myşsanyň işjeňleşmegini ilkinji repde duýarsyňyz.
  Agramlar we skameýkalar garnituralar bilen goşulmaýar.
 • HPA104TT KANUNY / WAGTÇY GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

  HPA104TT KANUNY / WAGTÇY GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

  “Sunsforce” ýeňil täjirçilik seriýasy HPA104TT LEG / PREACHER CURL ATTACHMENT HPA104 FID skameýkasynda ulanylýan goşundy.
  Takyk hereket we rahatlyk arkaly kwadriceps we hamstring okuwy.Iň meşhur aýak uzatma we aýak egriji esbaplaryň biri hökmünde HPA104TT aýratyn satylýan hereketiň we rahatlygyň takyk diapazonyny üpjün etmek üçin döredildi.
  Agramlar we skameýkalar garnituralar bilen goşulmaýar.
123Indiki>>> Sahypa 1/3